О проекте
Sign In
Register
poloska

Nikolay Zakhvatov:
Bornholm landing operation

Dmitry Vidmanov:
Battle of Konigsberg

Zinaida Ivanova:
The Siege of Leningrad

Igor Grebtsov:
the Battle of Stalingrad

Rimma Grachyova:
Battle of Moscow

Victor Sebezhko:
Vyborg-Petrozavodsk Operation

Nikolay Chernov:
Battle of the Caucasus

Evgeny Fedoseev:
Pskov-Ostrov Operation

Sergey Sugrobov:
Baltic Offensive

Aleksey Nevzorov:
Battle of Stalingrad

Tatyana Korsakova:
the Siege of Leningrad

Stepan Karnaukhov:
Operation Bagration

X

Your name:
Your email: